PARKOUR PARKI

Ewolucja parkour i freerun oraz wzrost ich popularności, szczególnie wśród młodzieży spowodowały, że pojawiła się potrzeba stworzenia specjalnie dedykowanych miejsc do uprawiania tych aktywności. W 2013 roku powstał pierwszy taki obiekt w Gdańsku, natomiast w 2014 powstały kolejne cztery: we Wrocławiu, Warszawie, Białymstoku, Wałbrzychu i Gdyni. Klojne lata to dalszy wzrost popularności takich placów. Na początku 2017 roku takich obiektów jest w Polsce już kilkanaście. Jednakże, niejednokrotnie jakość powstałych obiektów jest nieodpowiednia z punktu widzenia użytkowego. Przy realizacjach, w których nie zwrócono uwagi na istotne użytkowo elementy przy projektowaniu placu i nie odbyto konsultacji z ekspertami, wynikiem było powstanie obiektów o bardzo niskiej użytkowości.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I BUDOWY Parkour parków i placów do streetworkout (kalisteniki) PFSW:1601-1

W Federacji działa grupa ekspercka ds. parkour i street workout parków. Jej członkowie na co dzień zajmują się projektowaniem obiektów tego typu, mają szczegółową wiedzę na temat montażu i bezpieczeństwa. Jej dwóch członków wzięło udział w pracach międzynarodowego zespołu przy tworzeniu europejskiej normy dotyczącej budowy parkour parków PN-EN 16899:2017-02.

 

Na przełomie 2016 i 2017 roku powstały wytyczne PFSW:1601-1, które odnoszą się głównie do funkcjonalności placów, czyli sensowności i jakości urządzeń na obiektach do parkour/street workout, a także komfortu ich używania. Są swoistym przewodnikiem dla projektantów i producentów w tworzeniu placów. Jednakże, wskazują również na wyłączenia, czyli cechy obiektów, które są sprzeczne z ich fundamentalnym przeznaczeniem. W niektórych przypadkach wskazują również na aspekty bezpieczeństwa, które można pominąć mimo znajomości odpowiedniej normy.

 

Należy podkreślić, iż wymagania odnośnie stricte bezpieczeństwa określają odpowiednie normy (obecnie PN-EN 16630 – siłownie zewnętrzne, a także ogłoszona w lutym 2017 norma PN-EN 16899:2017-02 – dotycząca urządzeń parkour). Niestety, wymagania certyfikatów zgodności z powyższymi normami nie zawsze są używane w specyfikacjach placów. Inwestorzy zgadzają się niejednokrotnie na deklaracje zgodności, które w żaden sposób nie zniwelują ryzyka wypadków.

UWAGA! Wytyczne PSFW:1601-1 nie wykluczają zapisów norm PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176, oraz PN-EN 16899:2017-02!

Zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa jak i użytkowości jest wymaganie przez inwestorów w specyfikacjach zarówno certyfikatów zgodności z normą PN-EN 16630/PN-EN 1176 lub PN-EN 16899 oraz certyfikatu zgodności z wymaganiami PFSW:1601-1.

Wytyczne określają standardy projektowania i budowy stałych obiektów do parkour i street workout (kalisteniki) do wykorzystania w obiektach sportowych na zewnątrz (outdoor). Dokument ten obejmuje następujące zagadnienia użytkowe i konstrukcyjne:

  • użytkowość i funkcjonalność,
  • zminimalizowanie ryzyka wypadków w szczególności w wyniku interakcji z innymi użytkownikami,
  • rodzaje i wymiary urządzeń i odległości między nimi,
  • użycie odpowiednich materiałów.

Koszt dostępu do wytycznych: 100 zł netto+ VAT (plik PDF, 29 stron).

Kontakt: kontakt@federacjaparkour.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z PFSW:1601-1

Federacja przyznaje podmiotom zainteresowanym certyfikat za projekty/produkty zgodne z wytycznymi PFSW:1601-1. Istnieją dwa sposoby certyfikacji:

  • Certyfikat indywidualny – na dany projekt
  • Certyfikat ogólny na wszystkie urządzenia producenta

Wymaganie, które musi spełnić zamawiający: przesłanie kart katalogowych i specyfikacji urządzeń w przypadku certyfikacji, bądź dodatkowo projektów danego placu w przypadku certyfikacji indywidualnej.

Kryteria przyznania certyfikatu:

  • Użytkowość i funkcjonalność placu na podstawie wytycznych – jeśli nie ma rażących odstępstw od zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie
  • Stosowane nawierzchnie, materiały i wymiary urządzeń – jeśli są zgodne z wytycznymi.

 

Kontakt: kontakt@federacjaparkour.pl